Kam za turistikou

Kam za turistikou

10. marca 2016
/ / /

V neďalekom okolí ubytovania sa nachádza veľké množstvo nádherných turistických výletov do dolín a kopcov.

Prosiecka dolina (vzd. 500 m)
Najkrajšia a najnavštevova- nejšia dolina Chočských vrchov.

Kvačianska dolina (vzd. 8 km)
http://www.skonline.sk/dolina.php?id=109
Kanoňovitá dolina, hlboko zarezaná vo vápencoch a dolomitoch medzi masívom Prosečného. Celou dolinou preteká potok Kvačianka, ktorý tu vytvára vodopády. V roku 1967 ju vyhlásili za štátnu prírodnú rezerváciu rovnakého mena. Má rozlohu 467,30 ha.

Comments are closed.

top